Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του σχολείου μας:

 • Αγγλικά – Γερμανικά- Ρώσικα- Ισπανικά
 • Τμήματα όλων των πτυχίων
 • Μεταφράσεις
 • Προετοιμασία Φακέλου για Εισαγωγή σε Ξένα Πανεπιστήμια

Παροχές

Μέχρι τώρα παροχές του σχολείου μας:

 • Προγράμματα Αγγλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ρωσικής γλώσσας με χρονοδιάγραμμα ύλης που υπάρχει πάντα ως βάση και με σταθερούς καθηγητές.
 • Απόκτηση πτυχίου επιπέδου Β2 (LOWER) από την Ε΄κανονική & επιπέδου C2 (PROFICIENCY) σε 6 μήνες ή σε 1 χρόνο.
 • Πτυχιούχους καθηγητές-ριες ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων.
 • Διδασκαλία, που προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών μας, με άφθονο φωτοτυπικό υλικό και εργασίες για καλύτερη εμπέδωση.
 • Διδασκαλία με τη χρήση διαδραστικού πίνακα (interactive board)
 • Συνδυασμός της ύλης και του επιπέδου με τη χρήση DVD,ενσωματωμένο στα μαθήματά μας – με γραπτές ασκήσεις ερωτήσεις και λεξιλόγιο.
 • Εισαγωγή CD-ROM Multimedia με πρόγραμμα του BBC (1 ώρα την εβδομάδα που επιλέγει ο μαθητής)
 • Ξεχωριστή ώρα προφορικών & έκθεσης, γιατί μας ενδιαφέρει εκτός από την απόκτηση πτυχίων οι μαθητές μας να εκφράζονται και να μιλάνε άπταιστα.
 • Συμπλήρωση ωρών πριν τις εξετάσεις για τους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, διαμορφώνοντας έτσι το πρόγραμμά τους, έτσι ώστε να μη χάσουν ούτε μια ώρα (αντιθέτως μάλιστα, όλα σχεδόν τα τμήματα έκαναν έξτρα ώρες – χωρίς καμία επιβάρυνση- για να είμαστε σίγουροι ότι ολοκληρώσαμε σωστά την ύλη μας.

Παροχές

Μέχρι τώρα παροχές του σχολείου μας:

 • Ενισχυτική Διδασκαλία στη διδακτέα ύλη στους μαθητές Γυμνασίου για τις εξετάσεις στα Αγγλικά και Γερμανικά.
 • Αναλυτική Βαθμολογία Τριμήνων με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια.
 • Έχουμε καθιερώσει τμήματα σύμφωνα με την επίδοση των μαθητών.
 • Προετοιμασία για όλα τα πτυχία
 • Δοκιμαστικά TESTS πριν τις αιτήσεις και κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των πτυχίων- με έξτρα ώρες εκτός προγράμματος & ενημέρωση γονέων.
 • Δανειστική Βιβλιοθήκη για όλα τα επίπεδα (με λογοτεχνικά βιβλία, παραμύθια, περιοδικά, εφημερίδες) που λειτουργεί και το καλοκαίρι.
 • Οργανωμένη Γραμματειακή υποστήριξη με συνεχή ενημέρωση των γονιών.
 • Εκδηλώσεις, απονομή πτυχίων, αφιερώματα ( π.χ. UNICEF) & εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό.
 • Μοντέρνο, ευχάριστο, άρτια εξοπλισμένο περιβάλλον.
Κύλιση προς τα επάνω